Ģimenei draudzīgākā pašvaldība – Ozolnieku novads

2017. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pirmo reizi organizēja konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku novads, iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā kārtā no visām pašvaldību grupām. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība. Reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas novada pašvaldība. Savukārt pārējo 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība.

Apbalvošanas ceremonija notika 2017. gada 14.decembrī Rīgas Motormuzejā. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Ventspils pilsētas pašvaldība par sevi

Ventspils ir ģimenei draudzīga pilsēta, kurā padomāts par to, lai šeit būtu ērti dzīvot ventspilnieku ģimenēm, kā arī interesanti atpūsties ģimenēm no citām pilsētām un valstīm.

Iedzīvotāju ierosinājumi – programma «Ventspils-mazulim draudzīga pilsēta»

Ventspils pilsētas pašvaldība ir vienīgā visā valstī, kas strādā pie programmas «Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta» veiksmīgas īstenošanas. Lai padarītu Ventspili draudzīgāku ģimenēm ar bērniem un uzzinātu ventspilnieku viedokli, pašvaldība jau divas reizes veica iedzīvotāju aptauju, kurā iedzīvotāji tika aicināti iesniegt priekšlikumus. Pirmajā aptaujā tika saņemti 336 ierosinājumi, savukārt otrā aptaujā – 439 ierosinājumi par uzlabojumiem tādās nozarēs kā izglītība, veselība, privātā un publiskā infrastruktūra, sociālais atbalsts, atpūta un izklaide uc. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Olaines novada pašvaldības fokusā – ģimenes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 fināliste novadu pašvaldību* grupā

Olaines novada pašvaldība par sevi

Lai nākotnē Olaines novads attīstītos ģimenēm aizvien draudzīgākā virzienā, pašvaldība ģimenes izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm.

Olaines novada pašvaldības rūpju lokā ir ne tikai maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes, kas saņem īpašu atbalstu, bet ikviena ģimene ar bērniem. Pašvaldība ar katru gadu pilnveido un paplašina sociālo pakalpojumu klāstu ģimenēm. Pārdomāti un secīgi tiek īstenota vides un infrastruktūras sakārtošana, attīstītās ģimenēm draudzīgas atpūtas iespējas. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Jelgava – pilsēta, kur ģimenēm augt!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Jelgavas pilsētas pašvaldība par sevi

Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija ir vērsta uz iedzīvotājiem labvēlīgas ekonomiskās, sociālās vides attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ir svarīgi, lai ikvienam, sākot no pirmsskolas bērniem līdz senioriem, ir iespēja atrast jomu, kurā darboties, gūt zināšanas un prasmes, profesionāli attīstīties un radoši izpausties. Dzimstības līmenis Jelgavā pieaug. Daudz tiek strādāts pie izglītības sistēmas pilnveidošanas. Tajā ieviestas arvien jaunas inovācijas – bērnudārzos darbojas interaktīva mācību programma zinātnes pamatiemaņu apgūšanai, savukārt talantīgiem skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot Junioru akadēmijā. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Daugavpils – labsajūtas galvaspilsēta ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Daugavpils pilsētas pašvaldība par sevi

Viena no Daugavpils Attīstības programmas 2014 – 2020 prioritātēm ir sabiedrība – ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu. Programmā ir uzsvērts: “Daugavpils ir viena no ģimenēm un bērniem draudzīgākajām pilsētām Latvijā. Ģimenes labprāt pārceļas uz dzīvi Daugavpilī, jo tieši tur ir pieejama īpaši bērniem attīstīta infrastruktūra, plašs augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu tīkls, laba materiāltehniskā bāze bērnu attīstībai, kā arī augsta sociālā drošība un veselības aprūpe.” Read more

Konkursa finālistu stāsti. Gulbenes novads – draudzīga vieta bērniem un ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017” fināliste 21 reģionālas nozīmes attīstības novadu centru pašvaldību grupā

Gulbenes novada pašvaldība par sevi

Gulbenes novada pašvaldības prioritāte ir cilvēks. Un nav nozīmes tam vai viņš ir liels vai mazs. Pašvaldība rūpējas par katru un ikvienu. Pēdējos pāris gados Gulbenes novada ģimenēs arvien biežāk ienāk trešie ceturtie bērni. Tas pierāda to, ka vecāki ir apmierināti ar dzīvi Gulbenes novadā. Pašvaldība priecājas par ikvienu mazuli, tāpēc viņu ienākšanu Gulbenes novada saimē tiek  atzīmēta īpaši – pilsētā un katrā pagastā tiek rīkoti īpaši svētki, kad vecākiem un bērniem tiek izrādīts gods un dāvātas piemiņas dāvanas. Read more

Nosauks ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Šī gada 14. decembrī svinīgā pasākumā tiks sveiktas konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” uzvarētājas trīs pašvaldību grupās un tiks nosaukta gada ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā, kā arī pasniegtas balvas īpašās nominācijās, piemēram, par ģimenei draudzīgāko infrastruktūru, par lielāko jaundzimušo skaitu un būtisku atbalstu tiem, kā arī par iespējām ģimenēm reģionā.

Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību – konkursa dalībnieku pārstāvji, kurus rīta pusē valsts iestāžu pārstāvji iepazīstinās ar valsts plānotajiem pasākumiem pašvaldībām ģimeniskas vides veicināšanai. Savukārt pēcpusdienā notiks konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” svinīgā apbalvošanas ceremonija. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Tukuma novads: mūsu bagātība ir mūsu cilvēki

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste reģionālas nozīmes attīstības centru grupā

Tukuma novada pašvaldība par sevi

“Pašvaldības resurss, kapitāls un bagātība ir cilvēks. Cilvēks piedzimst un uzaug ģimenē, iegūstot pamatvērtības visai turpmākajai dzīvei, tāpēc pašvaldības galvenais uzdevums ir pieņemt tādus lēmumus, kas labvēlīgi ietekmē ikvienu cilvēku. Mēs strādājam, lai novadā būtu laimīgi cilvēki, jo tikai laimīgi cilvēki veicina novada izaugsmi un labklājību.” Ēriks Lukmans, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs. Read more

Konkursa finālistu stāsti. Ozolnieku novads – atvērts sadarbībai!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 finālists novadu pašvaldību* grupā

Ozolnieku novada pašvaldība par sevi

Ozolnieku novads ir zaļš novads, kur ģimenes ar bērniem var justies komfortabli un droši, vienlaikus baudot gan pilsētai pielīdzināmas ērtības, gan lauku videi raksturīgu svaigo gaisu un dabas nokrāsu plašo spektru. Novada sauklis “Ar saknēm novadā…” vēsta par cilvēkiem, kuri, reiz atbraucot dzīvot uz Ozolnieku novadu, iemīl to un nostiprinās te ar savām saknēm! Read more

Konkursa finālistu stāsti. Siguldas novads – aizraujošs novads ar aizrautīgiem iedzīvotājiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste reģionālas nozīmes attīstības centru grupā

Siguldas novada pašvaldība par sevi

Siguldu raksturo spēcīga ģimeņu kopiena, radoši, aktīvi cilvēki, stipras dzimtu tradīcijas, dabas tuvums, dinamika un kustība, mīlestība, iedvesma, sapņi, drosme, neatlaidīgs darbs, bērnu smiekli, novadnieku sirdspuksti, rūpes vienam par otru, un, protams, aizrautība – tas viss veido Siguldu – par labāko dzīvesvietu Latvijā! Read more