Par vietni

Tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv vienkopus ir apkopota informācija par Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm, kā arī par ģimenēm draudzīgu infrastruktūru. Tā kalpo arī par platformu konkursa “‘Ģimenei draudzīga pašvaldība” norisei, kur ikvienam ir iespēja novērtēt  pašvaldību sniegtos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un nobalsot par ģimenei draudzīgu pašvaldību.

Tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv ikvienam interesentam:

  • ir iespēja apraksta un infografikas veidā iepazīties ar Latvijas pašvaldību pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem;
  • ir iespēja salīdzināt atbalsta veidus starp pašvaldībām;
  • ir pieejama kartogrāfiska informācija par bērniem pieejamiem rotaļu un sporta laukumiem, u.c. noderīga informācija.

Par konkursu

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Ģimenei draudzīgākās pašvaldības tiks noteiktas, balstoties uz sabiedrības viedokli (balsojumu), kā arī vērtējot pašvaldību sniegtā atbalsta apmēru ģimenēm ar bērniem, dzimstības datus, pašvaldības informatīvo atbalstu konkursam. Vienlaikus mums vienmēr ir līderi kādā no jomām.

Latvijā pašvaldību sniegtais atbalsts ģimenēm ir visai atšķirīgs, vienlaikus pašvaldības loma ir būtiska ģimeniskas vides veidošanā. 2017. gadā tika uzsākta programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kas paredzēja:

  1. konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” organizēšanu, lai vērtētu Latvijas pašvaldības, nosakot tās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem;
  2. ilgtermiņā funkcionējoša un viegli pārskatāma informācijas par pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem apkopojuma veidošanu tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv,  sniedzot pilnu informāciju vecākiem par viņu iespējām saņemt atbalstu savā pašvaldībā.

Informāciju ievietošanai tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv 2017. gadā sniedza 100 pašvaldības, 55 pašvaldības piedalījās Konkursā. Pašvaldībām tika iesniegti 989 iedzīvotāju komentāri, kuru skaitā ir konkrēti iedzīvotāju priekšlikumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai.

2017. gada Konkursā nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2017” saņēma Ozolnieku novada pašvaldība. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas novada pašvaldība. Savukārt 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība. Papildus konkursa vērtēšanas komisija izcēla arī citu pašvaldību veikumu dažādās jomās.

Konkursa pieci laureāti saņēma finansiālu atbalstu, kas 2018. gadā jāizmanto ieguldījumiem, kas saistīti ar pakalpojumiem vai infrastruktūru ģimenēm ar bērniem.

Programmas darbība tiek turpināta 2018. gadā, t.sk.:

  • no 2018. gada jūlija tiks pilnveidota tīmekļvietne www.vietagimenei.lv, t.sk. nodrošināta tās sasaiste ar tīmekļvietni www.latvija.lv, rezultātā veicinot informācijas pieejamību par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem, par ģimenēm draudzīgu infrastruktūru;
  • no 2018. gada jūnija tiks organizēts konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018”, t.sk. īstenota informatīvā kampaņa. Ģimenei draudzīgākās pašvaldības tiks noteiktas, vērtējot pašvaldību administratīvos datus, kā arī pamatojoties uz sabiedrības viedokli (balsojumu). Konkursa vērtēšanas komisija Konkursa otrajā kārtā apmeklēs deviņas  pašvaldības, lai noteiktu 2018. gada ģimenei draudzīgākās pašvaldības Latvijā.

Programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” otro gadu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.