Par vietni

Vietne “Vieta ģimenei” ir veidota, lai vienkopus apkopotu informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm, kā arī par ģimenēm draudzīgu publisko un privāto infrastruktūru, tādējādi uzlabojot informācijas pieejamību ģimenēm. Tā kalpo arī par platformu konkursa “‘Ģimenei draudzīga pašvaldība” norisei, nodrošinot sabiedrības balsojumu par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

Par konkursu

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Ģimenei draudzīgākās pašvaldības tiks noteiktas, balstoties uz sabiedrības viedokli (balsojumu), kā arī vērtējot pašvaldību sniegtā atbalsta apmēru ģimenēm ar bērniem, dzimstības datus, pašvaldības informatīvo atbalstu konkursam. Vienlaikus mums vienmēr ir līderi kādā no jomām. Tāpēc plānotas papildu nominācijas, piemēram, augstākais materiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem, lielākais jaundzimušo pieaugums, ģimenēm draudzīgākā publiskā infrastruktūra un lielākais atbalsts daudzbērnu ģimenēm. Konkursa nolikums 2017.

Konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.