Par vietni

Vietne “Vieta ģimenei” ir veidota ar mērķi vienkopus apkopot informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm, kā arī par ģimenēm draudzīgu publisko un privāto infrastruktūru, tādējādi uzlabojot informācijas pieejamību ģimenēm. Tā kalpo arī par platformu konkursa “‘Ģimenei draudzīga pašvaldība” norisei, nodrošinot sabiedrības balsojumu par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

Par konkursu

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir vērtēt Latvijas pašvaldības, nosakot labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Šajā konkursā īpaši nozīmīgs ir ģimeņu viedoklis par to, kura ir ģimenēm draudzīgākā pašvaldība. Tāpēc no šī gada 2.-31.oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv ikvienam ir iespēja nobalsot par 3 pašvaldībām un vērtēt pašvaldību sniegtos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Tā ir iespēja ne tikai novērtēt to, kas ir paveikts, bet dot arī ziņu par to, kas ir jāuzlabo.

Ģimenei draudzīgākās pašvaldības tiks noteiktas, balstoties uz sabiedrības viedokli (balsojumu), kā arī vērtējot pašvaldību sniegtā atbalsta apmēru ģimenēm ar bērniem, dzimstības datus, pašvaldības informatīvo atbalstu konkursam. Vienlaikus mums vienmēr ir līderi kādā no jomām. Tāpēc plānotas papildu nominācijas, piemēram, augstākais materiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem, lielākais jaundzimušo pieaugums, ģimenēm draudzīgākā publiskā infrastruktūra un lielākais atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.