Alojas novads

Alojas novada pašvaldība ir ģimenēm ar bērniem draudzīga pašvaldība, jo novadā ir četras iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, līdz ar to pirmsskolas izglītības ieguve tiek nodrošināta abās novada pilsētās, Staicelē un Alojā, divu pagastu centros – Braslavas pagasta Vilzēnos un Brīvzemnieku pagasta Puikulē, kā arī Ozolmuižā.
Alojas novadā pamatizglītību var iegūt trīs izglītības iestādēs – Staiceles vidusskolā, Alojas Ausekļa vidusskolā un Ozolmuižas pamatskolā. Vispārējās vidējās izglītības ieguvi nodrošina Alojas Ausekļa vidusskola.
Alojas novadā ir divas mūzikas un mākslas skolas, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī iestādēs darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi.
Alojas novadā darbojas arī Alojas novada sporta skola, kurā iespējams apgūt divas profesionālās izglītības programmas – futbols un basketbols.

Karte

Pasākumu kalendārs