Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldība novada iedzīvotājiem nodrošina visu pakāpju izglītību, sākot no pirmsskolas līdz vispārējai vidējai izglītībai, kā arī profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Novada teritorijā ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās izglītības iestādes, viena interešu izglītības iestāde un trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Pašvaldība nodrošina primāri nepieciešamo sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Novada teritorijā ir izveidoti un ir brīvi pieejami rotaļu laukumi katrā novada administratīvajā teritorijā.

Kultūras un sporta pasākumi tiek organizēti tā, lai tie būtu saistoši ģimenēm ar bērniem.

Karte

Pasākumu kalendārs