Auces novads

Ir pieejama mūzikas skola Aucē, kā arī mūzikas un mākslas skola Bēnē.

Visiem skolēniem uz skolām tiek nodrošināts pašvaldības transports, tiek apmaksātas brīvpusdienas (arī citu novadu iedzīvotāju bērniem, kuri mācās mūsu novada izglītības iestādēs), kā arī jaunpiedzimušo bērnu ģimenēm tiek piesķirts bērnu piedzimšanas pabalsts. Vidusskolas un pirmskolas izglītības iestādes ir aprīkotas ar bērnu rotaļu un sporta laukumiem. Bērnu rotaļu laukumi un brīvdabas trenažieri ir pieejami arī publiskajos parkos.

Trūcīgajām ģimenēm ar bērniem tiek segti ēdināšanas izdevumi pirmskolas iestādēs, veselības izdevumi.

Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām tiek sniegts finansiāls atbalsts bērnu nometņu organizēšanā.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.