Babītes novads

Babītes novads piedāvā ērtu novietojumu dzīvesvietai, tuvu Rīgai un dabai. Novadā ir vidusskola, sākumskola, trīs pirmsskolas izglītības iestādes, trīs privātās pirmsskolas izglītības iestādes un trīs starptautiskas skolas, mūzikas skola, kultūrizglītības centrs, kuros darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi (ik gadu tiek organizēti ģimeņu svētki), bibliotēkas, rotaļu laukumi un skeitparki, futbola laukumi, sporta komplekss ar peldbaseiniem un pirtīm, sporta halle, dažādas interešu izglītības un sporta aktivitāšu iespējas.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs organizē pasākumus Sociālā dienesta klientiem, kā arī skolēniem un viņu vecākiem. Ir iespēja piedalīties vasaras sporta un atpūtas nometnēs bērniem vai vienkārši atpūsties brīvā dabā vai apmeklēt vēsturiskas notikumu vietas.

Novada trīs ciemos pieejami ārstu pakalpojumi, Babītes pagastā ir trīs aptiekas.

Novadā patlaban dzīvo 189 daudzbērnu ģimenes. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pašvaldības domes finansiālu atbalstu dažādās dzīves situācijās. Pašvaldības vīzija, kas noteikta Attīstības programmā 2014. – 2020. gadam, ir “Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”.

Karte

Pasākumu kalendārs