Baldones novads

Baldones novada pašvaldība sniedz atbalstu jaundzimušā vecākiem, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek  sniegts atbalsts mācību līdzekļu iegādei un 50 % ēdināšanas apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pašvaldība visiem skolēniem Baldones novada izglītības iestādēs nodrošina ēdināšanu līdz 12. klasei.

Daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piešķirtas atlaides mūzikas skolas un mākslas skolas audzēkņiem. Pašvaldībā pieejams bērnu uzraudzības pakalpojums tiem bērniem, kuriem nav vēl vietas pašvaldības bērnudārzā. Sociālā palīdzība ģimenēm tiek piešķirta izvērtējot ienākumus, bet tiek sniegts atbalsts medikamentu iegādei, medicīnas ierīču un pakalpojumu apmaksai, mācību līdzekļi un ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī atsevišķas situācijas apmaksai.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.