Bauskas novads

Bauskas novada pašvaldība ir vieta, kur cilvēki vēlas dzīvot un strādāt. Pēc iedzīvotāju skaita tā ir otra lielākā Zemgales reģionā. Novads lepojas ar blīvu izglītības iestāžu tīklu tuvu iedzīvotāju dzīvesvietām, pirmsskolu bez rindām, daudzpusīgu profesionālās pilnveides izglītību sportā un mākslās, kvalitatīvu ārpusstundu piedāvājumu un plašu finansiālu atbalstu ģimenēm – pabalsti sociālajā jomā, brīvpusdienas pirmsskolā un līdz 9. klasei, stipendijas centīgajiem skolēniem, apmaksātas sabiedriskā transporta biļetes nokļūšanai uz ārpusstundu nodarbībām un skolēnu pārvadājumi ar saukli – pieturam pie katras mājas.

Novads atbalsta ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, finansiāli palīdz audžuģimenēm. Novads rada daudzveidīgu kultūras piedāvājumu mazulim, bērnam, skolēnam, viņa vecākiem un vecvecākiem. Novads būvē jaunu un ikvienam pieejamu infrastruktūru – baseinu, sporta halli, veloceliņus un drošus tiltiņus gājējiem. Novads necērt kokus, jo svaigs gaiss ir svarīgs. Bauskas novads – ģimenēm draudzīga pašvaldība.

Karte

Pasākumu kalendārs