Brocēnu novads

Brocēnu novads ir ģimenēm draudzīgs, jo novadā ir trīs pamatskolas – Blīdenē, Remtē un Gaiķos, bet Brocēnu pilsētā vidusskola un Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola, divi bērnudārzi pilsētā  un viens Blīdenē.

Brocēnu pilsētā aktīvi darbojas jauniešu centrs ”KOPĀ”, kur tiek organizētas dažādas interesantas aktivitātes jauniešiem. Novadā ir sešas bibliotēkas, četri kultūras nami, kur regulāri tiek organizēti pasākumi, izrādes, interešu izglītības pulciņi.

Jau sešus gadus Brocēnos notiek jaundzimušo bērniņu svētki, pasākums paredzēts, lai jaunās ģimenes var satikties un parunāties savā starpā, kā arī iepazīties ar pašvaldību vadītāju.

Lai nodrošinātu aktīvu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem, ir izveidots Brocēnu Mežaparks ar pastaigu takām, atpūtas vietu, kā arī augstā Gaisa taka drosmīgākajiem, mazākajiem bērniem – zemā Gaisa taka. Aktīva atpūtas zona ir izveidota Brocēnu pludmalē Cieceres ezera krastā, kur ir peldvieta, skeitparks, basketbola un volejbola laukumi, atpūtas soli, kā arī nodrošināta piekļuve līdz par Cieceres ezeram gan ar bērnu, gan invalīdu ratiņiem.

Katru gadu tiek atjaunoti un papildināti bērnu laukumu aprīkojumi visā novada teritorijā.

Aktīvi strādājam pie tā, lai sasniegtu ilgtermiņa stratēģiskos mērķu –

1. Izglītota, veselīga, aktīva un patriotiska sabiedrība;

2. Pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide;

3. Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika;

4. Labi pārvaldīta pašvaldība.