Burtnieku novads

Burtnieku novada pašvaldība ģimenes ar bērniem atbalsta, nodrošinot daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Skolas ir pagastu centri, kur bērniem izglītoties, sportot un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot savus talantus interešu izglītības programmās. Burtnieku novadā darbojas četras pamatskolas un četras pirmsskolas izglītības iestādes. Nodrošināts bezmaksas transports uz izglītības iestādēm, ir pieejama bezmaksas ēdināšana u.c. atbalsti.

Burtnieku novada ģimenes ar bērniem satiekas arī pagastu kultūras namos, kuros visa ģimene var gan darboties pašdarbības kolektīvos un pulciņos, gan apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus. Dažādas aktivitātes bērniem, jauniešiem un visai ģimenei norisinās arī Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā.

Karte

Pasākumu kalendārs