Cēsu novads

Viena no Cēsu prioritātēm jau vairāk nekā piecpadsmit gadus ir ģimenes ar bērniem, tālab nemitīgi tiek īstenotas jaunas idejas ģimeņu atbalstam, kas atspoguļojas daudzos Cēsu novada attīstības dokumentos. 2007. gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrija Cēsu Klīnikai piešķīra nosaukumu “Mazulim draudzīga slimnīca” un Cēsu pilsēta tika atzīta par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu, Cēsu novadā daudzbērnu ģimenes, ģimenes kurās ir bērns invalīds var saņemt atlaides 100 % apmērā bērnudārzos un skolās (brīvpusdienas).

Liels atbalsts tiek sniegts audžuģimenēm un aizbildnībā esošiem bērniem, kā arī  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Par ikgadēju un Latvijā izslavētu pasākumu ir kļuvušas Ģimenes dienas Cēsis ar mērķi saliedēt un būt kopā ar ģimeni. Atbalsta veidi ģimenēm ir ļoti plaši, sākot no NĪN atlaidēm, interešu izglītības maksas atlaidēm, dāvanu kartēm mācību piederumu iegādei, skolēnu transportam utt.

Cēsu novadā divas izglītības iestādes ir atzītas par EKO skolām. Cēsu novadā ir plašas izglītības iestāžu iespējas, sākot ar pirmskolas, interešu izglītību un beidzot ar augstākās izglītības iespējām.

Karte

Pasākumu kalendārs