Dobeles novads

Visi Dobeles novadā deklarētie bērni ir nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs sākot no 1,2 gadu vecuma.

Sevišķas rūpes tiek veltītas daudzbērnu  ģimeņu  bērniem, trūcīgo,  maznodrošināto  un  daudzbērnu  ģimeņu  bērniem,  audžuģimenē  ievietotiem  un aizbildnībā esošiem bērniem,  bērniem ar invaliditāti, piešķirot atlaides un stimulējot interešu izglītību.

Karte

Pasākumu kalendārs