Durbes novads

Durbes novadā ir pieejama bezmaksas ēdināšana visās novada pamatizglītības iestādēs. Novadā tiek domāts par brīvpusdienu piešķiršanu arī pirmsskolas izglītības iestādēm.

Tiek nodrošināta transporta pieejamība visā teritorijā nokļūšanai uz/no izglītības iestādēm. Nodrošināts Sociālā dienesta pielāgots  transports personām ar īpašām vajadzībām, arī bērniem ar īpašām vajadzībām – nokļūšanai uz/no izglītības iestādēm, ārstniecības pakalpojumu saņemšana u.c. Tiek nodrošināts transports iedzīvotāju nokļūšanai pie ģimenes ārsta.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.