Ērgļu novads

Ir pieejami nepieciešamie pakalpojumi – izglītība no pirmsskolas līdz vidusskolas līmenim, veselības aprūpe un sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.