Grobiņas novads

Grobiņas novada teritorijā darbojas vairākas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes. Grobiņas pilsētā ir izveidota un darbojas arī pašvaldības ģimnāzija. Interešu izglītības jomā darbojas sporta skola un skolēnu interešu centrs. Novadā tiek piedāvāti mākslas un mūzikas skolas pakalpojumi. Interešu izglītības jomā darbojas gan Sporta skola, gan Skolēnu interešu centrs, kas piedāvā bērniem dažādas nodarbības sportā, mūzikā, mākslā un dejās. Papildus šīm iespējām arīvispārizglītojošās skolas piedāvā dažādas interešu izglītības programmas.

Novadā ir pieejama plaša kultūras iestāžu infrastruktūra un senas kultūras tradīcijas. Visos novada pagastos atrodas kultūras centri – kultūras vai tautas nami. To darbību nodrošina pieredzējuši kultūras dzīves organizatori. Tiek nodrošināts iespējām atbilstošs un tajā pat laikā arī plašs piedāvājums pašdarbniekiem un interešu klubiem, darbojas ilgtspējīgi pašdarbnieku kolektīvi, tiek organizēti dažādi, nu jau par tradīciju kļuvuši kultūras pasākumi.

Karte

Pasākumu kalendārs