Gulbenes novads

Gulbenes novada pašvaldība ir ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā, jo šeit dzīvo uzņēmīgi, izglītoti un sociāli aktīvi cilvēki, kuriem ir pieejama kvalitatīva dzīves vide ar labu infrastruktūru, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidot ģimeni, audzināt bērnus un iesaistīties sabiedriskajos procesos.

Šeit ir stabils pamats dzīvošanai un strādāšanai ikvienai ģimenei – tīra, sakopta un ekoloģiska vide, pievilcīga pilsētvides un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts. Bagāta kultūras dzīve un tradīcijas, pieejama kvalitatīva izglītība un plašas  interešu un  tālākizglītības iespējas, drošība, sports, tūrisms un daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas. Tas viss ir pie mums – Gulbenes novadā!

Karte

Pasākumu kalendārs