Inčukalna novads

Pašvaldība katru gadu finansiālo iespēju robežās pilnveido infrastruktūru, lai sniegtu pēc iespējas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem un radītu  mūsdienīgu, attīstošu  un drošu vidi. Tiek ņemtas vērā iedzīvotāju vajadzības un vēlmes.

Novadā darbojas sporta komplekss ar peldbaseinu, ko bez maksas apmeklē visi izglītības iestāžu audzēkņi. Tajā ir īpaša iekārta, kas palīdz cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūt ūdenī.

Lielākajās apdzīvotajās vietās ir rotaļu laukumi mazajiem, skeitparks lielākiem bērniem, āra trenažieri ikvienam iedzīvotājam. Novadā darbojas profesionālās ievirzes izglītības iestāde – mūzikas un mākslas skola, dažādi interešu izglītības un sporta pulciņi, jaunsargu kustība. Tiek sniegts materiāls  atbalsts bērniem  par augstiem  sasniegumiem sportā un  mācībās.

Karte

Pasākumu kalendārs