Jēkabpils novads

Mūsu sabiedrības vislielākā vērtība ir stipras ģimenes, jo ģimene ir tā, kas palīdz pārvarēt dzīves izaicinājumus un sasniegt mērķus, māca mūs mīlēt un palīdzēt līdzcilvēkiem. Attieksmi pret citiem cilvēkiem, lietu kārtību ikviens iemācās savā ģimenē.

Jēkabpils novada sociālais dienests iespēju robežās sniedz atbalstu visām iedzīvotāju grupām, tomēr ģimenes ar bērniem ir īpašā statusā, jo ir visneaizsargātākās. Vienlaicīgi jārisina komplicētas problēmas – algota darba trūkums, finanšu nepietiekamība, dažādu sociālo un ikdienas prasmju trūkums.

Lielu vērību veltām gadījumiem, kad ģimenē ir aizdomas vai tiek konstatēta vardarbība, jo tad cietēji ir bērni, kuri ir bijuši liecinieki vecāku strīdiem un konfliktiem.

Sadarbībā ar dažādām biedrībām un NVO, cenšamies veikt bērniem rehabilitāciju, lai, iesaistot profesionāļus, smagais dzīves periods bērnam tiktu vieglāk pārdzīvots.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.