Kocēnu novads

Kocēnu novada dome ir definējusi novada vīziju, kas paredz to, ka Kocēnu novads 2030. gadā ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē.

Lai to sasniegtu, pašvaldība ir izvirzījusi mērķus un prioritātes, kā arī definējusi rīcības virzienus, lielākā daļa no kuriem ir saistīta ar tādas vides veidošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, kas sekmē labvēlīgas dzīvesvietas kvalitāti ģimenēm ar bērniem.

Karte

Pasākumu kalendārs