Kokneses novads

Kokneses novads ir piemērotākā vieta ģimenēm ar bērniem.

Droša, sakopta, veselīga vide, sakārtota infrastruktūra, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, laba sabiedriskā transporta kustība, aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve.

Novadā ir plašas izglītības iespējas. Izglītības iestādēs ir profesionāli, augsti kvalificēti speciālisti, tiek pielietotas mūsdienīgas mācību metodes un mācību aprīkojums.

Pieejamas dažādas interešu un tālākizglītības iespējas, mūzikas skola, kultūras nams, kur  darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi, bibliotēkas ar  bērnu nodaļām, labiekārtoti rotaļu laukumi, skeitparki,  āra trenažieri, volejbola laukumi, futbola laukumi, sporta centrs ar peldbaseiniem un pirtīm, 2 sporta halles, 2 stadioni ar mīksto segumu, dabas taka, ziemā darbojas slidotavas.

Ģimenes atbalsta dienas centrs – dienas laikā nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ģimenes atbalsta centrs Dzeguzīte – ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem.

Ik gadu pašvaldība svinīgā sarīkojumā “Man blakus tava sirsniņa” sumina visjaunākos novadniekus un viņu vecākus.

Karte

Pasākumu kalendārs