Kuldīgas novads

Kuldīgas novada pašvaldības galvenā vērtība ir cilvēks, kurš dzīvo, strādā, audzina bērnus un labi pavada brīvo laiku Kuldīgas novadā. Lai atbalstītu novadā dzīvojošās ģimenes, pašvaldība nodrošina skolēniem un arī pirmsskolas obligāto programmu audzēkņiem brīvpusdienas, kā arī bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā. Pašvaldībā darbojas pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas vairākās skolās. To mazuļu, kuriem nepietiek vietu bērnudārzā, vecākiem pašvaldība līdzfinansē aukles pakalpojumus. Bez vispārējās izglītības bērniem un jauniešiem ir pieejams plašs interešu izglītības nodarbību klāsts gan skolās, gan sporta, mūzikas, mākslas skolā un Bērnu un jauniešu centrā. Vasarā pašvaldība īsteno nodarbinātības programmu 16 un 17 gadus veciem jauniešiem, kā arī līdzfinansē dažādu vasaras nometņu darbu. Maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm pašvaldība nodrošina sociālos pabalstus dažādu situāciju risināšanai un sociālos pakalpojumus. Gan Kuldīgā, gan novada pagastos ir iekārtoti bērnu rotaļu laukumi.

Pasākumi Kuldīgas novadā