Madonas novads

Madonas novads ir ģimenēm ar bērniem ļoti pievilcīga dzīves vieta. Novadā ir ekoloģiski tīra un sakopta vide, pievilcīga pilsētu un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociālais atbalsts. Madonas novadā ir labi sakārtota infrastruktūra, izcila vieta, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidot ģimeni, uzlabot savu labklājību, audzināt bērnus un iesaistīties sabiedriskajos procesos. Madonas novadā ir ļoti bagāta kultūras dzīve un tradīcijas. Novadā pieejamas plašas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas, interešu izglītības (mūzikas, mākslas un sporta skolā), visbeidzot ar augstākās izglītības iestādēm. Un tas viss tepat, netālu no dzīvesvietas. Te ir augsta fiziskā drošība, kā arī daudzveidīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas.

Madonas novads sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm, nodrošinot brīvpusdienas ikvienam bērnam un skolēnam no 1.-12. klasei. Novads atbalsta ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, finansiāli palīdz audžuģimenēm.

Karte

Pasākumu kalendārs