Mērsraga novads

Mērsraga novads izvietojies starp Rīgas jūras līča, Engures ezera un mežu plašumiem. Dabas daudzveidība, jūras piekrastes tradicionālās nodarbes veidi un  kultūras vērtības kontekstā ar mūsu laikmeta tendenci – saglabāt vietējo īpatnību un izkopt nacionālo identitāti – ir bagāts materiāls novada attīstībai.  Mērsraga novada pašvaldībā ir pieejama pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”, Mērsraga vidusskola un Mērsraga Mūzikas un mākslas skola. Pašvaldībā aktīvi strādā arī Sociālais dienests, kurā darbojas divi darbinieki. Sociālais dienests praktizē pakalpojumu sociālās palīdzības atbalsts daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm.

Laikā no 2013. – 2017. gadam pašvaldība piedalījās KPFI projektos, siltinot Mērsraga vidusskolas un PII “Dārta” ēkas. Uz Mērsraga vidusskolu ved asfaltēta iela un, uzsverot bērnu drošību, izveidots gājēju ceļš.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.