Neretas novads

Neretas novada pašvaldība ģimenēm ar bērniem ir draudzīga, jo pašvaldībā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes – PII “Ziediņš” ar 86 vietām un dienas centrs “Vālodzīte” Mazzalves pagastā.

Novada teritorijā atrodas divas pamatskolas un viena vidusskola. Par bērnu nokļūšanu pirmsskolas mācību iestādēs un skolās rūpējas pašvaldība, nodrošinot bezmaksas transportu.

Novadā ir sakārtota bērnu interešu izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Visos četros pagastos ir izveidoti bērnu rotaļu laukumi un atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem.

Novada mācību iestādēs bērniem no 1.- 9. klasei ieskaitot tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.