Ozolnieku novads

Saskaņā ar Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.–2036. atrunātajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, darbs pašvaldībā tiek organizēts tā, lai Ozolnieku novada teritorija būtu pievilcīga un droša vide, kur dzīvot un audzināt bērnus. Novads ir aktīva, sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu, ko novērtē gan jaunās ģimenes, gan cilvēki, kuri novadā dzīvo jau paaudzēm ilgi. Ozolnieku novada dome regulāri pārskata iedzīvotājiem pieejamos atbalsta veidus, izvērtējot to efektivitāti un rosinot izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas, tā optimizējot iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu un kvalitāti.

Ozolnieku novads ir zaļš novads, kur ģimenes ar bērniem var justies komfortabli un droši, vienlaikus baudot gan pilsētai raksturīgās ērtības, gan lauku videi raksturīgu svaigo gaisu un dabas nokrāsu plašo spektru. Novada sauklis “Ar saknēm novadā…” atklāj mūsu vērtības, vēstot par cilvēkiem, kuri, reiz atbraucot dzīvot uz Ozolnieku novadu, iemīl to un nostiprinās te ar savām saknēm!

Karte

Pasākumu kalendārs