Pārgaujas novads

Pašvaldības pirmsskolu un skolu pieejamība, sociālās palīdzības atbalsts ģimenēm ar bērniem, attīstīta sakārtota infrastruktūra, pieejama veselības aprūpe.

Pārgaujas novadā pie izglītības iestādēm ir izveidoti bērnu rotaļu laukumi, pie Straupes pamatskolas var izbaudīt iecienīto sajūtu taku.

Plašas iespējas ir darboties ārpusskolas aktivitātēs. Novadā aktīvi darbojas jauniešu nevalstiskās organizācijas. Viņi piedalās projektu konkursos un realizē sev interesējošas aktivitātes, tā piesaistot arvien jaunus interesentus.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.