Priekuļu novads

Priekuļu novada pašvaldībā jau daudzu gadu garumā tiek domāts par bērniem, par ģimenēm, par draudzīgu vidi un pasākumiem ģimenēm ar bērniem.

Turpinot iepriekšējos gados iesākto, arī 2016. gadā ir veikti nozīmīgi ieguldījumi izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanā. Ar pašvaldības finansējumu ir nosiltinātas divas izglītības iestādes – Liepas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde  “Mežmaliņa”.

Ik gadu kāda no izglītības iestādēm pārsteidz ar ko jaunu un nebijušu bērnu attīstībai izglītības iestādē. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota Dabas vides estētikas mācību telpas ar silto smilšu iekārtu, kā arī ir savākta un izveidota materiālā bāze, kas sevī ietilpina dabas, dekoratīvo un citu nepieciešamo materiālu, palīglīdzekļu un kancelejas preču kopumu. Izveidota arī sajūtu taka bērnu sensorās pieredzes bagātināšanai.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.