Rīgas pilsēta

Ģimene ir sabiedrības pamats, tāpēc Rīgas pašvaldība rūpējas par ģimeniskas, veselīgas un aktīvas sabiedrības veidošanu. Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi attīsta politiku un praksi, kas vērsta uz ģimeņu piesaisti, pilsētas infrastruktūras uzlabošanu un veidošanu, lai tā būtu piemērota, ērta un veselību veicinoša vide. Pilsētas pašvaldība apzinās, ka vesela, sociāli aktīva un stabila ģimene veidos tās nākotni. Nodrošinot infrastruktūru, sociālo pakalpojumu un veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībā, tiek veicināta iedzīvotāju piesaiste pašvaldībai ar mērķi stiprināt jauno ģimeņu veidošanos un iejušanos pilsētvidē.

Iedzīvotāji ar bērniem/ ģimenes ir viena no pašvaldības prioritātēm. Pašvaldība ne tikai sniedz finansiālu vai sociālu atbalstu ģimenēm, bet arī attīsta mācību, brīvā laika pavadīšanas, veselību vecinošu un personības izaugsmi sekmējošu vidi – pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.

Rīgas pašvaldība pēdējo gadu laikā ir attīstījusi gan izglītības iestāžu infrastruktūru (t.sk. neformālo izglītību), gan uzlabojusi ģimenēm iespējas būt sociāli aktīvām, organizējusi sistemātisku politiku un programmas iedzīvotāju, t.sk., ģimeņu veselības veicināšanai un uzlabošanai, gan radījusi rekreācijas vietas un atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem, piedāvājot visus šos pakalpojumus bez maksas.

Pašvaldība ar tās īstenoto “ģimeņu politiku” demonstrē, ka tā neaprobežojas tikai ar ģimeņu sociālu vai finansiālu atbalstīšanu, bet ietver arī dažādus kompleksus un savstarpēji saistītus pasākumus, bez kuriem ģimeņu stabilitāte un psihoemocionālā veselība nebūtu iedomājama.

Karte

Pasākumu kalendārs