Ropažu novads

Pašvaldības pirmsskolu un skolu pieejamība, ārpusskolas nodarbību pieejamība skolas un pirmsskolas vecuma bērniem, bezmaksas pasākumu organizēšana ģimenēm un bērniem, attīstīta infrastruktūra, veselības aprūpes pieejamība, sabiedriskā transporta izdevumu atmaksa vecākiem, kuru bērni apmeklē citā novadā esošu izglītības iestādi, privātās izglītības iestādes līdzfinansēšana, aukļu līdzfinansēšana, bezmaksas ēdināšana pirmsskolā un skolā ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.