Rundāles novads

Droša, kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide – galvenais Rundāles novada attīstības dzinējspēks. Novadā ikviens var sevi pilnveidot, attīstīt, mācīties, izzināt, dziedāt un radīt, strādāt un vienkārši dzīvot.

Iedzīvotājiem tiek piedāvātas daudzveidīgas izglītošanās un personības attīstības iespējas mūža garumā. Izglītības iestāžu tīkls novadā izveidots tā, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas izglītības pieejamību tuvāk bērnu dzīvesvietai. Atvieglojot vecāku ikdienas gaitas, bērniem tiek nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai izglītības iestādēs, bezmaksas ēdināšana līdz pat 12. klasei un plaša ārpusstundu nodarbību izvēle.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.