Saldus novads

Saldus novada labvēlīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kultūrvēsturiskais mantojums, neskartā un vizuāli pievilcīgā daba, sporta un kultūras tradīcijas dod iespējas Saldus novadā nodrošināt plašu piedāvājumu kvalitatīvai atpūtai bērniem ar ģimenēm.
Saldus novadā ir vairāki ceļi, kas bagāti skaistām ainavām, taču visvairāk gleznaino ainavu redzamas pie dažādām ūdenskrātuvēm – upēm, ezeriem, dīķiem, kā arī muižu tuvumā. Saldus pilsētā ir izveidota dabas taka, kas vijas gar Cieceres upi un ir jauka vieta pastaigai svaigā gaisā. Sakārtotā infrastruktūra ar labiekārtotiem celiņiem un atpūtas vietām aizved no pilsētas centra līdz Saldus ezeram, kur ir labiekārtota pludmale.
Gan Saldus pilsētā, gan arī novadā ir vairāki bērnu rotaļu laukumi. Lielākais no tiem ir rotaļu laukums “Pīļuks”, kas atrodas pilsētas centrā.
Saldus novadā aktīvas ir sporta biedrības, kuras nodrošina bērniem apmeklēt un iepazīt dažādus sporta veidus. Sakārtota un laba sporta bāze. Saldus pilsētā ir peldbaseins, atjaunots sporta stadions.
Saldus pilsētā Kapelleru nams piedāvā dažādas aktivitātes bērniem ar vecākiem. Daudz un dažādi kultūras un sporta pasākumi. Interešu izglītība, proti, sporta skola, mākslas skola, mūzikas skola, Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu iniciatīvas centrs “Šķūnis”. Katrā novada pagastā ir jaunatnes lietu speciālists, kurš aktīvi darbojas un iesaistās novada jauniešu dzīvē. Pagastu dienas centros, bibliotēkās notiek dažādas aktivitātes bērniem ar vecākiem.
Saldū un Saldus novadā ģimenēm ir iespēja doties garākās vai īsākās ekskursijās, izzinot Saldus vēsturi, kultūru un dabu. Tā pat ir iespēja apciemot lauku sētas un iepazīties ar mājdzīvniekiem, izjāt ar zirgiem un piedalīties dažādās saimnieciskās aktivitātēs.