Sējas novads

Sējas novads ir ģimenēm ar bērniem draudzīgs, jo ir sakārtota un klusa vide, labi attīstīta infrastruktūra. Pašvaldībā ir pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ir četras grupiņas, katru no tām apmeklē 25 bērni, pašvaldībā deklarētajiem bērniem no piecu gadu vecuma tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Pašvaldībā ir Sējas pamatskola, kurā mācās 187 bērni un no 5.-9. klasei tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Visi interešu izglītības pulciņi ir pašvaldības finansēti, arī Mūzikas un mākslas skola ir bez maksas. Tiek nodrošināts skolēnu autobuss uz mācību iestādi un no mācību iestādes. Pašvaldība finansē peldbaseina apmeklējumu skolēniem reizi nedēļā, nodrošinot arī transportu. Sējas novadā ir trīs ciemati Loja, Sēja, Pabaži un katrā ciematā ir bibliotēka un bērnu laukumiņi. Pabažos pie ezera ir labiekārtota pludmale. Pabažu centrā ir kultūras nams. Lojas ciematā, bērnu laukums, labiekārtots dažādu veidu sporta laukums.

Karte

Pasākumu kalendārs