Skrīveru novads

Skrīveru novads sniedz atbalstu ģimenēm dažādos dzīves ciklos, kā arī iespēju dzīvot tīrā un mierīgā vidē, ko ieskauj skaista daba, radot visus priekšnosacījumus ģimenei draudzīgai darba, kultūras un dzīves videi.

Novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības kvalitātei. Dzīvojot Skrīveros bērniem ir iespēja mācīties izremontētās un saulainās izglītības iestāžu telpās. Skrīveru novadā ir divas pirmskolas izglītības iestādes – PII “Sprīdītis” un PII “Saulēni”, viena vidusskola un mūzikas un mākslas skola. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2016. gadā atzīta par labāko lauku skolu Latvijā, kā arī trešo gadu ir nosargājusi EKO skolas statusu un Zaļo karogu. Interešu izglītību var apgūt Skrīveru mūzikas un mākslas skolā un Aizkraukles Sporta skolā tiek piedāvāti mācību treniņi sporta meistarības pilnveidošanā. Novadā tiek nodrošinātas brīvpusdienas pirmskolas izglītības obligātās apmācības bērniem un 1.-9. klašu bērniem skolā, kā arī transports uz izglītības iestādēm. Īpašs atbalsts ir arī daudzbērnu ģimenēm. Papildus Skrīveru novada dome finansē “B” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanu 12. klasē, kā arī Skrīveru novadā 9.-12. klašu audzēkņi saņem stipendijas, ja mācību sasniegumu vidējais novērtējums nav zemāks par 6,0 ballēm katrā priekšmetā. Ziemassvētkos visi bērni saņem Ziemassvētku paciņas (Skrīveru novadā deklarētie bērni un visu izglītības iestāžu audzēkņi).

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.