Smiltenes novads

Smiltenes novadu dēvē par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu. Novada iedzīvotājiem pieejama visu līmeņu izglītība. Ir nodrošināts sociālās palīdzības atbalsts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar bērniem bērnudārzu izdevumu apmaksai. Brīvpusdienas visiem 1.-9. klases skolēniem. Nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai uz izglītības iestādēm.

Pieejamas dažādas ārpusskolas nodarbības dažāda veida pulciņos un interešu grupās. Šeit darbojas vairāki dažāda vecuma deju kolektīvi un kori. Novadā darbojas vairāki sporta kolektīvi – futbolā, volejbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, hokejā, riteņbraukšanā, autosportā u.c.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.