Talsu novads

Ģimene ir viena no galvenajām pamatvērtībām ikvienam. Talsu novada pašvaldībā gadu no gada tiek strādāts pie tā, lai radītu pēc iespējas labvēlīgu vidi ģimenēm ar bērniem – pirmsskolu un skolu pieejamība, sociālā palīdzība un atbalsts daudzbērnu ģimenēm, attīstīta infrastruktūra. Šie ir tikai daži no darbiem, kas pakāpeniski tiek īstenoti, lai Talsu novads kļūtu ģimenēm draudzīgāks.

Karte

Pasākumu kalendārs