Tērvetes novads

Tērvetes novada pašvaldībā dzīvo 3582 iedzīvotāji. Esam maza pašvaldība, bet ar savām tradīcijām un rūpēm par mūsu ģimenēm ar bērniem.

Novadā ir divas skolas, visi skolēni, kas apgūst obligāto izglītības programmu no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei, saņem brīvpusdienas. Daļēji apmaksātas  pusdienas ir iespējams saņemt arī tiem novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošajiem bērniem, kas mācās citu novadu skolās. Daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek nodrošināts brīvais launadziņš novada pirmsskolas grupās.

Nu jau četrus gadus par tradīciju ir kļuvuši mazā tērvetnieka sumināšanas svētki, uz kuriem tiek aicināta visa jaundzimušā mazuļa ģimene, lai kopīgi svinētu šos svētkus.

Karte

Pasākumu kalendārs