Tukuma novads

Tukuma novadā darbojas Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem. Programma apkopo pašvaldības atbalstu ģimenei, kurā aug bērns – no bērna piedzimšanas līdz pat 24 gadu vecumam, ja jaunietis turpina mācīties. Atbalsts ietver sevī finansiālu atbalstu vecākiem gan bērnam piedzimstot, gan bērnam uzsākot skolas gaitas. Atbalsts tiek sniegts pirmsskolas izglītības iestāžu, izglītības iestāžu pieejamībā visā pašvaldības teritorijā.

Izglītības iestādēs tiek sniegts atbalsts ēdināšanas pakalpojumam – ikvienam audzēknim, īpašs atbalsts nodrošināts bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un bērniem, kuri slimo ar celiakiju, bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

Karte

Pasākumu kalendārs

Šobrīd nav pieejama informācija par pasākumiem ģimenēm šajā pašvaldībā. Ieskaties sadaļā “Pasākumi ģimenēm”, kur pieejama informācija par citās pašvaldībās plānotajiem pasākumiem ģimenēm ar bērniem.