Vecumnieku novads

Vecumnieku novadā darbojas vairākas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas tuvu iedzīvotāju dzīvesvietām. Pirmsskolas izglītības iespējas tiek nodrošinātas no 1,5 gadu vecuma un uz tām nav jāgaida rindā. Novada izglītības iestādēs skolēnus nodrošina ar brīvpusdienām pirmsskolas vecumā līdz pat 12. klasei. Tiek piedāvāta plaša un daudzpusīga interešu izglītība. Novadā darbojas Mūzikas un mākslas skola, kur papildus valsts mērķdotācijai pašvaldība līdzfinansē profesionālo izglītību, samazinot izdevumus vecākiem, un Sporta skola ar daudzveidīgu treniņu programmu.

Katrā pagastā ir bagātīga kultūras dzīve, darbojas vairāki pašdarbnieku kolektīvi un tiek organizēti dažādi pasākumi ikviena gaumei.

Vecumnieku novads ir ģimenei draudzīga vieta!