Remigrācijas atbalsta pilotprojekts

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās ir novērojams būtisks iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir ne tikai pasākumi valsts – ministriju līmenī, bet būtiska ir tieši pašvaldību loma. Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu.

Reģionālo koordinatoru galvenais uzdevums ir uzrunāt potenciālos remigrantus un noskaidrot to vajadzības, sagatavot atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latvijā. Būtiski, ka tā nav vienkārši aptauja par remigrantu vajadzībām – koordinatoriem būs jāuztur regulārs un atkārtots kontakts ar potenciālajiem remigrantiem, kā arī jāveido personiska pieeja.

Koordinatori var sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu par:
• pašvaldību pakalpojumiem, īpaši par ģimenēm ar bērniem, piemēram, bērnudārzu un skolu pieejamību un atbalstu tam;
• dzīves vietu – pieejamo privāto un pašvaldības dzīvojamo fondu, ko var piedāvāt potenciālajiem remigrantiem (atbilstoši to specifikai);
• uzņēmējdarbības iespējām un darba iespējām, kas tiek sagatavots sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām kā vienots piedāvājums.

Ja ir interese par konkrētu reģionu vai pašvaldību, aicinām sazināties ar kādu no reģionālajiem koordinatoriem:

Kurzemē Kristīne Smilga, e-pasts: [email protected], tālrunis: 20478252
Zemgalē Edgars Jānis Paulovičs, e-pasts: [email protected], tālrunis: 22338666
Rīgā Ramona Liepiņa-Krauja, e-pasts: [email protected]; tālrunis: 26614179
Vidzemē Ija Groza, e-pasts: [email protected],tālrunis: 29287585
Latgalē Astrīda Leščinska, e-pasts: [email protected], tālrunis: 65423801