Remigrācija vai reemigrācija? Kādu terminu izmantot?

Terminu remigrācija un remigrants nozīme sakrīt ar sabiedrībā lietotajiem terminiem reemigrācija un  reemigrants –  abi tiek izmantoti, lai raksturotu vienu un to pašu procesu – iedzīvotāju atgriešanās valstī, no kuras tie emigrējuši (izbraukuši).

Termini remigrācija un remigrants tiek lietoti ne tikai remigrācijas pilotprojekta ietvaros, bet arī citos dokumentos un projektos (piemēram, analītiskajā pārskatā “Vienojošas nacionālās identitātes un kultūrtelpas nostiprināšana”*, kā arī Saeimas Ārlietu komisijas izveidotajā darbā grupā Diasporas likumprojekta izstrādei).

* Analītiskā pārskata autori ir ekspertu grupa – Inta Mieriņa, Liesma Ose (LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs), Mārtiņš Kaprāns (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) un Agnese Lāce (PROVIDUS).

Reģionālo koordinatoru pakalpojumi

Reģionālie koordinatori pirmajā darbības mēnesī ir saņēmuši dažādus jautājumus ar lūgumu sniegt informāciju, piemēram:

  • Vai Latvijā var izmantot Austrālijā iegūtu autovadītāja apliecību?
  • Kādi ir nosacījumi, ievedot dzīvniekus Latvijā?
  • Kādas ir izmaksas transportlīdzekļa reģistrēšanai Latvijā?
  • Kāda ir vidējā izdevumu struktūra no mēneša ieņēmumiem Latvijā?
  • Un visbeidzot – vai Latvija man ir gatava?

Reģionālie koordinatori savu iespēju robežās atbild uz iepriekš minētajiem jautājumiem, tomēr šobrīd galvenais koordinatoru uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu par:

  • pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem;
  • par uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām;
  • par dzīvesvietas iespējām;
  • par citiem pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.