ĢIMENEI DRAUDZĪGA

PAŠVALDĪBA

ĢIMENEI DRAUDZĪGA

DARBAVIETA

Ilgtermiņā funkcionējoša un viegli pārskatāma vietne, kurā pieejama pilna informācija par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem, informācija par darbavietām, kuras ir saņēmušas statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” kā arī informāciju, kā par tādu kļūt.

Darba un ģimenes dzīves līdzsvars: kā pielāgot darba laiku dažādos uzņēmumos

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi, darba ņēmēju uzskatos ir elastīgs darba laiks un attālinātā darba iespējas. Vienlaikus uzņēmēji var atbalstīt savus darbiniekus, piedāvājot arī citas iespējas, kā apvienot profesionālo atbildību ar nepieciešamību būt klātesošiem dažādos ģimenei būtiskos brīžos. Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir apkopojis ieteikumus, […]
Skip to content