ĢIMENEI DRAUDZĪGA

PAŠVALDĪBA

ĢIMENEI DRAUDZĪGA

DARBAVIETA

Ilgtermiņā funkcionējoša un viegli pārskatāma vietne, kurā pieejama pilna informācija par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem, informācija par darbavietām, kuras ir saņēmušas statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” kā arī informāciju, kā par tādu kļūt.

Atgriezeniskās saites kultūra organizācijās – viens no stūrakmeņiem, lai pretendētu statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta”

“Ģimenei draudzīga darbavieta” nav tikai nosaukums – tas ir oficiāls statuss, ko darba devēji var iegūt, īstenojot mērķtiecīgu iekšējās kultūras politiku. Šim statusam organizācijas var pretendēt kopš 2021. gada Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros, un šobrīd to ieguvuši jau 150 privātā un publiskā sektora darba devēji. Tomēr, lai to sasniegtu, organizāciju […]
Skip to content