Lai veicinātu ikviena veida darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto ģimenes un profesionālo darba dzīvi, kopš 2020. gada Sabiedrības integrācijas fonds ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Programmas ietvaros darba devējiem tīmekļvietnē ir iespēja pieteikties savas darba vides izvērtējumam un iegūt publisku ģimenei draudzīgas darbavietas statusu, kā arī saņemt atbalstu dažādu ģimenei draudzīgu prakšu ieviešanai organizācijā. Savukārt esošajiem un potenciālajiem darba ņēmējiem ir iespēja iepazīties ar informāciju par ģimenēm draudzīgām darbavietām un piemēriem, kā darba devēji var palīdzēt saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm. 

Mēs esam pārliecināti – stipras un saliedētas sabiedrības pamatā ir ģimene. Tāpat mēs zinām, ka tikai tad, ja esam apmierināti ar savu darbu un darba vidi, gūstam piepildījumu arī privātajā un ģimenes dzīvē.

Lai veicinātu ģimenēm draudzīgas vides attīstību Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno vairākas ģimeņu atbalsta programmas, tostarp, “Ģimenei draudzīga darbavieta”. 

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu atbalstu ģimenei draudzīgas darba vides pilnveidei.

Mēs lepojamies ar darba devējiem, kas jau īsteno mērķtiecīgas aktivitātes savu darbinieku atbalstam un aicinām ikvienu organizāciju iesaistīties šajā kustībā.

Iniciatīvu īpaši godināt ģimenēm draudzīgus darba devējus ar mērķi nostiprināt ģimeniskās vērtības sabiedrībā un veicināt labo praksi ģimenēm piemērotu preču un pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī ģimenēm draudzīgas darba vides izveidē 2004. gadā iniciēja Veselības ministrija, uzsākot projektu “Bērniem draudzīgs uzņēmums”.

Divus gadus vēlāk šis projekts tika nodots toreizējai LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai (šobrīd – Labklājības ministrija). Jau 2007. gadā tā ietvaros tika sveikti pirmie statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” (tolaik – “Ģimenei draudzīgs komersants”) ieguvēji, kurus šodien var dēvēt par sava veida “celmlaužiem” ģimenes, to intereses un vajadzības atbalstošas nodarbinātības politikas izveidē Latvijā: AS “Laima”, AS “Latvijas Finieris” ražotne “Troja”, Latvijas Televīzija, AS “Latvijas Valsts meži”, Leļļu teātris, AS “SEB Unibanka” (šobrīd – AS “SEB banka”) un viesu nams “Straumēni”.

2020. gadā šī iniciatīva ir nodota Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzībā – šis ir viens trim fonda īstenotajiem ģimeņu atbalsta pasākumiem. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības.

Uz doto brīdi programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši nepilni 300 darba devēji. 

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – kā privātuzņēmumi, tā arī valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas. Ja darba devējs ir alkohola un tabakas ražotājs, azartspēļu un ātro kredītu pakalpojumu sniedzējs, programmas statusu iegūst tikai tie, kas regulāri iegulda sabiedrības un arī ģimeņu labklājībā un attīstībā (ziedojumi, atbalsta programmas utt.).

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pieteikties reizi pusgadā, reģistrējoties platformā vietagimenei.lv un aizpildot pieteikuma veidlapu.


Pētījumi un virkne Latvijas uzņēmumu piemēru liecina, ka ģimenei draudzīgās darbavietās strādājošajiem ir augstāka produktivitāte, darbinieki ir lojāli un uzticīgi. Tā kā darbiniekam svarīgs ir darba un privātās dzīves līdzsvars, šāda pieeja ļauj veiksmīgi saplānot darba pienākumus, ievērojot plānoto un darba grafikam pielāgot personīgās vajadzības. Tā rezultātā organizācija iegūst apmierinātus darbiniekus.

Būtiskākie ieguvumi no ģimenei draudzīgu nodarbinātības principu īstenošanas:

 • augstāka darbinieku lojalitāte;
 • mazāka darbinieku mainība un ar to saistītās izmaksas;
 • lielāka darbinieku ieinteresētība un produktivitāte;
 • ilgtermiņā – labāka darba devēja reputācija un vieglāka darbinieku piesaiste.

Iesaistoties “Ģimenei draudzīga darbavieta” iniciatīvā, darba devējs iegūst iespēju:

 • aizpildot pašvērtējuma anketu saprast, cik ģimenei draudzīga ir organizācija;
 • saņemt konsultatīvu un praktisku atbalstu pārmaiņu ieviešanā, kas vērstas uz ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vietās.

Savukārt, saņemot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

 • pozitīvu publicitāti par savu organizāciju un tās praksēm;
 • piedalīties pieredzes apmaiņās, meistarklasēs un tīklošanās pasākumos ar citiem darba devējiem;
 • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz iniciatīvas dalībnieku apkopotajām aktivitātēm savas organizācijās);
 • konsultēties ar iniciatīvai piesaistītajiem konsultantiem – nozares ekspertiem;
 • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu īstenošanai.
 
Skip to content