Par programmu

ĢDD_LOGO

Lai veicinātu ikviena veida darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto ģimenes un profesionālo darba dzīvi, kopš 2020. gada Sabiedrības integrācijas fonds ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Programmas ietvaros darba devējiem tīmekļvietnē ir iespēja pieteikties savas darba vides izvērtējumam un iegūt publisku ģimenei draudzīgas darbavietas statusu, kā arī saņemt atbalstu dažādu ģimenei draudzīgu prakšu ieviešanai organizācijā. Savukārt esošajiem un potenciālajiem darba ņēmējiem ir iespēja iepazīties ar informāciju par ģimenēm draudzīgām darbavietām un piemēriem, kā darba devēji var palīdzēt saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm.

Mēs esam pārliecināti – jo stiprākas ģimenes, jo saliedētāka sabiedrība un valsts. Tāpat mēs zinām, ka tikai tad, ja esam apmierināti ar savu darbu un darba vidi, gūstam piepildījumu arī privātajā un ģimenes dzīvē.

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Lepojamies ar darba devējiem, kas jau īsteno mērķtiecīgas aktivitātes savu darbinieku atbalstam un aicinām ikvienu organizāciju iesaistīties šajā kustībā.

Iniciatīvu īpaši godināt ģimenēm draudzīgus darba devējus ar mērķi nostiprināt ģimeniskās vērtības sabiedrībā un veicināt labo praksi ģimenēm piemērotu preču un pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī ģimenēm draudzīgas darba vides izveidē 2004. gadā iniciēja Veselības ministrija, uzsākot projektu “Bērniem draudzīgs uzņēmums”.  Divus gadus vēlāk šis projekts tik nodots toreizējai LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai (šobrīd – Labklājības ministrija). Jau 2007. gadā tā ietvaros tika sveikti pirmie statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” (tolaik – “Ģimenei draudzīgs komersants”) ieguvēji, kurus šodien var dēvēt par sava veida “celmlaužiem” ģimenes, to intereses un vajadzības atbalstošas nodarbinātības politikas izveidē Latvijā: AS “Laima”, AS “Latvijas Finieris” ražotnei “Troja”, Latvijas Televīzijai, AS “Latvijas Valsts meži”, Leļļu teātrim, AS “SEB Unibanka” (šobrīd – AS “SEB banka”) un viesu namam “Straumēni”.

2020. gadā šī iniciatīva ir nodota Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzībā – šis ir viens trim fonda īstenotajiem  ģimeņu atbalsta pasākumiem. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības.

Uz 2023. gada maiju programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši 205 darba devēji.

Uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku, – kā privātuzņēmumi, tā arī valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas. Ja darba devējs ir alkohola un tabakas ražotājs, azartspēļu un ātro kredītu pakalpojumu sniedzējs, programmas statusu iegūst tikai tie, kas regulāri iegulda sabiedrības un arī ģimeņu labklājībā un attīstībā (ziedojumi, atbalsta programmas utt.).

Turpmāk statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvēji tiks noteikti nevis vienu reizi gadā, bet vienu reizi ceturksnī pēc šajā vietnē esošās “Gimenei draudzīga darbavieta” pašvērtējuma anketas aizpildīšanas un pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties šim novērtējumam varēs visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiks piešķirts uz diviem gadiem.

Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu. Nereti vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālai pienākumu izpildei, tādējādi darba un ģimenes dzīves savienošana var kļūt sarežģīta.

Tādēļ rūpes par darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem vadītāju instrumentiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu savas organizācijas darbību.

Redzamākie ieguvumi no ģimenei draudzīgu nodarbinātības principu īstenošanas:

  • augstāka darbinieku lojalitāte;
  • mazāka darbinieku mainība un ar to saistītās izmaksas;
  • lielāka darbinieku ieinteresētība un produktivitāte;
  • ilgtermiņā – labāka darba devēja reputācija un vieglāka darbinieku piesaiste.

Šādas pieejas īstenošanai ir arī netiešas, bet sabiedrībai  būtiskas sekas, jo iegūst visas iesaistītas puses – gan darba ņēmēju bērni, vecāki, gan darba devēji, gan arī visa sabiedrība kopumā.

Skip to content