Par programmu

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir noteikt tās Latvijas pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Ģimeņu atbalsta pasākumu, kā arī iedzīvotāju balsojumā gūto atsauksmju izvērtēšana ļauj noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves kvalitāti savā reģionā, kā arī aktualizēt jautājumus, ko iedzīvotāji vēlētos risināt.

2021. gadā, saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu, dati par pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenē  tiks apkopoti laika gaitā.

Tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv vienkopus ir pieejama aktuālā informācija par Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un tām draudzīgu infrastruktūru. Dati iegūti no pašvaldību iesūtītās informācijas, kā arī papildināti no Labklājības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts kases.

Lai mudinātu pašvaldības iesaistīties datu sniegšanā, 2017. gadā pirmo reizi tika organizēts konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, divās konkursa kārtās vērtējot pašvaldībās paveikto un iesaisti ģimenei draudzīgas vides veidošanā. 2017. gadā informāciju sniedza 100 pašvaldības un 55 no tām piedalījās konkursā. Tika iesūtīti arī 989 iedzīvotāju komentāri, to skaitā arī konkrēti priekšlikumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai.

No 2018. gada konkursa ietvaros tiek vērtētas visas 119 Latvijas pašvaldības neatkarīgi no iesūtītās informācijas apjoma.

Programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzsākta iniciatīva. Tās mērķis ir izveidot ilgtermiņā funkcionējošu un viegli pārskatāmu vietni, kurā ikvienam būtu iespēja iepazīties ar pilnu informāciju par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem. 2018. gada jūnijā iniciatīva saņēma Eiropas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas starptautisku novērtējumu – galveno balvu kategorijā “Nacionālās valdības iniciatīva” par ieguldīto darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti.

 

Skip to content