Par programmu

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” mērķis ir noteikt tās Latvijas pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ģimeniskas vides nodrošināšanai. Tīmekļvietnes www.vietagimenei.lv ilgtermiņa mērķis ir izveidot viegli pārskatāmu vietni, kurā ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu iespēja iepazīties ar informāciju par Latvijas pašvaldībās pieejamajām atbalsta iespējām ģimenēm ar bērniem. 

Lai mudinātu pašvaldības iesaistīties datu sniegšanā par nodrošinātajiem pakalpojumiem, 2017. gadā pirmo reizi tika organizēts konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Šī iniciatīva 2018. gadā saņēma Eiropas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas starptautisku novērtējumu – galveno balvu kategorijā “Nacionālās valdības iniciatīva” par ieguldīto darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” mērķis ir izcelt labākos piemērus un veidus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu risināšanā. Papildus, konkurss sniedz iespēju iedzīvotājiem aktualizēt sev interesējošos jautājumus, tādā veidā nodrošinot pašvaldībām atgriezenisko saiti, lai tās spētu uzlabot un attīstīt sniegtos pakalpojumus.


 

Iedzīvotāji var iepazīties ar pašvaldību sniegto informāciju par ģimenēm pieejamajiem pakalpojumiem, pabalstiem un cita veida atbalstu https://vietagimenei.lv/pasvaldibas, kā arī savstarpēji salīdzināt vairāku pašvaldību piedāvājumus https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-pasvaldiba/salidzinat-pasvaldibas/

 

Skip to content