ĢDD_LOGO

Kā kļūt par programmas dalībnieku?

Programmai iespējams pieteikties divas reizes gadā un, lai kļūtu par tās dalībnieku, ir jāaizpilda pašnovērtējuma jeb pieteikuma anketa. Pēc anketas aizpildīšanas būs iespēja noteikt, vai un cik lielā mērā darba vieta atbilst “Ģimenei draudzīga darbavieta” kritērijiem. Anketu ir iespējams papildināt ar pamatojošiem materiāliem (dokumentu kopijas, fotogrāfijas, utt.) un iegūt statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. 

Lai uzzinātu vairāk par programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, lūgums sazināties ar programmas koordinātoru zvanot uz tālruni 26717071 vai rakstot e-pastu darbavieta@sif.gov.lv 

Daži kritēriji, kas raksturo ģimenei draudzīgu darbavietu

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ir stāsts par attieksmi pret darba ņēmējiem, nevis tikai par formāli izpildītām prasībām. Mēs kā ģimenei draudzīgu darbavietu redzam organizāciju, kas:

  • sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu;
  • nodrošina darba ņēmējiem ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā;
  • orientējas uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;
  • vērtē un nodrošina strādājošo veselības aizsardzību;
  • nodrošina atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām;
  • īsteno pārdomātu iekšējo komunikāciju un piedāvā darbiniekiem elastīgu “papildu labumu grozu”;
  • dod iespēju strādājošajiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni (piemēram, iespēja strādāt attālināti, elastīgs darba laiks, papildu atvaļinājuma dienas u.c.).

Kādi ir darba devēja ieguvumi, iesaistoties programmā un saņemot statusu "Ģimenei draudzīga darba vieta"?

Skip to content