Darba devējiem

ĢDD_LOGO

Kāpēc iesaistīties?

Pētījumi un virkne Latvijas uzņēmumu piemēru liecina, ka ģimenei draudzīgās darbavietās strādājošajiem ir augstāka produktivitāte, darbinieki ir lojāli un uzticīgi. Tā kā darbiniekam svarīgs ir darba un privātās dzīves līdzsvars, šāda pieeja ļauj veiksmīgi saplānot darba pienākumus, ievērojot plānoto un darba grafikam pielāgot personīgās vajadzības. Tā rezultātā organizācija iegūst apmierinātus darbiniekus.

Iesaistoties “Ģimenei draudzīga darbavieta” iniciatīvā, darba devējs iegūst iespēju:

 • aizpildot pašvērtējuma anketu saprast, cik ģimenei draudzīga ir organizācija;
 • saņemt konsultatīvu un praktisku atbalstu pārmaiņu ieviešanā, kas vērstas uz ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vietās.

Savukārt, saņemot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

 • pozitīvu publicitāti par savu organizāciju un tās praksēm;
 • piedalīties pieredzes apmaiņās, meistarklasēs un tīklošanās pasākumos ar citiem darba devējiem;
 • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz iniciatīvas dalībnieku apkopotajām aktivitātēm savas organizācijās);
 • konsultēties ar iniciatīvai piesaistītajiem konsultantiem – nozares ekspertiem;
 • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu īstenošanai.

Kā iesaistīties?

Iniciatīvā aicināts iesaistīties ikviens darba devējs (gan publiskā, gan privātā sektorā strādājošs). Ja darba devējs ir alkohola un tabakas ražotājs vai azartspēļu un ātro kredītu pakalpojumu sniedzējs, programmas statusu iegūst tikai tie šo jomu darba devēji, kas regulāri iegulda visas sabiedrības un arī ģimeņu labklājībā un attīstībā (ziedojumi, atbalsta programmas utt.).

Lai iesaistītos, būs jāaizpilda pašnovērtējuma jeb pieteikuma anketa. Pēc anketas aizpildīšanas būs iespēja noteikt, vai un cik lielā mērā darba vieta atbilst “Ģimenei draudzīga darbavieta” kritērijiem. Anketu ir iespējams papildināt ar pamatojošiem materiāliem (dokumentu kopijas, fotogrāfijas, utt.) un iegūt statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. 

Pieteikšanās programmai ir atvērta nepārtraukti visa gada garumā. Pirmreizējā programmas statusa piešķiršana darba devējiem notiek vienu reizi ceturksnī. Tuvākie plānotie termiņi: 2022. g. novembris, 2023. g. februāris, maijs un augusts.

Savukārt plašāka informācija pieejama pie programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” koordinatores Ievas Upeslejas, izmantojot tālruni 22811018 vai rakstot e-pastu ieva.upesleja [at] sif.gov.lv

Kādi ir darba devēja ieguvumi, iesaistoties programmē un saņemot statusu "Ģimenei draudzīga darba vieta"?

"Ģimenei draudzīga darbavieta" – īss ieskats kritērijos

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ir stāsts par attieksmi pret darba ņēmējiem, nevis tikai par formāli izpildītām prasībām. Mēs kā ģimenei draudzīgu darbavietu redzam organizāciju, kas:

 • sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu;
 • nodrošina darba ņēmējiem ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā;
 • orientējas uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu;
 • vērtē un nodrošina strādājošo veselības aizsardzību;
 • nodrošina atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām;
 • īsteno pārdomātu iekšējo komunikāciju un piedāvā darbiniekiem elastīgu “papildu labumu grozu”;
 • dod iespēju strādājošajiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni (piemēram, iespēja strādāt attālināti, elastīgs darba laiks, papildu atvaļinājuma dienas u.c.).
Skip to content