Grantu konkurss

ĢDD_LOGO

2022gadā 17 darba devēji ieguvuši grantus ģimenēm draudzīgu iniciatīvu īstenošanai

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībniekiem 2022. gadā pirmo reizi tika izsludināts grantu konkurss (turpmāk – Konkurss).
Tā ietvaros statusu ieguvušie darba devēji varēja pieteikt savus projektus, lai pretendētu uz finansējumu, kas nepārsniedz 3 000 EUR, ar mērķi ieguldīt to dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanai un attīstīšana organizācijā, piemēram, atbalsta pasākumiem darba vietā, vides labiekārtošanai, atbalsta pasākumiem darbiniekiem un viņu ģimenēm, labbūtības iniciatīvām u.tml.

Konkursa kopējais finansējums bija 50 000 EUR, un kopumā tika saņemti 30 projektu pieteikumi. No tiem granti piešķirti 17 darba devējiem, kuru iniciatīvas Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas novērtējumā ieguva visaugstāko punktu skaitu.

Plašāk ar 2022. gada Konkursa grantus ieguvušo darba devēju projektiem var iepazīties šeit.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkurss rīkots ar mērķi, lai sniegtu atbalstu programmas statusu ieguvušajiem darba devējiem ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. 

Konkursu organizē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros.

Grantu konkursa ziņas

Skip to content