Šajā sadaļā pieejami atbalsta materiāli, kas veidoti programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros. Izstrādātie materiāli iekļauj labo prakšu piemērus, praktiskas vadlīnijas, rekomendācijas un citus noderīgus resursus, kas sniedz noderīgas idejas un padomus ģimenei draudzīgas darba vides veicināšanai. 

Skip to content