“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – Latvijas Televīzija

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir VSIA “Latvijas televīzija”, lai īstenotu projektu “Rotaļu laukuma pilnveidošana”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā:

Granta konkursa ietvaros dažādojām aktīvās atpūtas iespējas Latvijas Televīzijas darbinieku bērniem, papildinot mūsu āra rotaļu laukumu, kas atrodas pie televīzijas ēkas, ar kāpelēšanas kompleksu un trasi.

Šo projektu izvēlējāmies īstenot, jo esam uzņēmums, kas iestājas par ģimeniskām vērtībām – gan saturā, ko radām, gan nodrošinot atbalstošu vidi saviem darbiniekiem. Piemēram, skolēnu brīvlaikos un pēc nepieciešamības jebkurā citā darbdienā darbiniekiem ir iespēja uzticēt sava bērna pieskatīšanu auklei Bērnistabā. Apzinoties svaiga gaisa un āra aktivitāšu nepieciešamību bērnu ikdienā, kā arī vecāku raizes par drošām brīvā laika pavadīšana iespējām bērniem, esam snieguši mūsu darbiniekiem iespējas līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi. Savukārt mums kā organizācijai šis ir vēl viens solis uz priekšu, lai rūpētos par iekļaujošu darba vidi.

Skip to content