“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – LNKC

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā tika rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs, lai īstenotu projektu “Bērniem piemērotas vides iekārtošana LNKC”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

Latvijas Nacionālā kultūras centrs (LNKC) vienmēr ir bijis atvērts situācijām, ja darbavietā ierodas darbinieku bērni. Līdz šim iestādē nav speciāli šim mērķim izveidota bērniem piemērota un atbilstoša vide (bērnu stūrītis), kurā darbinieku atvases varētu pavadīt laiku saturīgi. Tāpēc, izmantojot Sabiedrības integrācijas fonda sniegto iespēju, LNKC grantu konkursā pieteica projektu, lai varētu iekārtot šādu vietu birojā, kurā bērniem būtu iespēja iesaistīties pašizglītojošos procesos, kamēr vecāki pilda profesionālos pienākumus.

Kultūras jomu raksturo darbs ārpus darbalaika – lai citiem sagādātu atpūtu un prieku, kultūrā iesaistītajiem jāstrādā. Tādējādi darbiniekiem bieži nākas strādāt brīvdienās un darba dienu vakaros, ņemot bērnus līdzi uz darbavietu. Bērniem piemērotas vides radīšana ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā LNKC virzību uz aktivitātēs balstīta biroja izveidi un pāreju uz elastīgā darbalaika sistēmu, kas rezultēsies labāku un ģimenēm draudzīgāku apstākļu veicināšanā.

Ar piešķirtā finansējuma atbalstu LNKC nodrošināja bērnu stūrīša izveidi, iegādājoties nepieciešamās mēbeles, izglītojošās rotaļlietas un veicot telpas iekārtojumu. Bērnu stūrītis paredzēts dažādām vecuma grupām – no pašiem mazākajiem līdz pusaudžiem, pielāgojot saturu. Bērnu rotaļu stūrītis veicina labvēlīgu darba vidi, kas jo īpaši ir aktuāli, ņemot vērā, ka LNKC no 2022. gada 12. decembra atrodas jaunās biroja telpās – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14 (4.stāvs), Rīgā.

Vēl viens svarīgs aspekts – domājam par ilgtspējīgu vidi. Iegādājoties preces, tika pievērsta uzmanība izejvielām un izgatavošanas materiāliem. Lielākoties izvēlētas preces un rotaļlietas, kas gatavotas no koka, kas ir silts un dabīgs, dabai un bērnu taustei draudzīgs materiāls. Koka spēles ražotas, rūpējoties par dabas resursu taupīšanu un ekoloģisku apstrādi, izmantojot ekoloģiski tīras un drošas krāsas un lakas.

Katrā rotaļlietā un spēlē ir ielikta gudrība visiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pievienotie apraksti un metodikas ļauj rotaļlietas un izglītojošas spēles izmantot ilgstoši un daudzveidīgi.

Izveidoto bērnu stūrīti novērtē gan darbinieku un apmeklētāju bērni, gan paši darbinieki un apmeklētāji, kuri var koncentrēties darbam un darba jautāju   mu risināšanai, kamēr bērni pilnvērtīgi pavada laiku darbojoties rotaļu stūrītī.

 

 

Skip to content