“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – Mores pamatskola

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā tika rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir Mores pamatskola, lai īstenotu projektu “Iepazīsim Latviju kopā!”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

Mores pamatskola īstenoja projektu “Iepazīsim Latviju kopā!”, kura mērķis bija ieviest jaunu tradīciju – darbinieku un viņu ģimenes locekļu kopīgus braucienus pa Latviju, kas veicinātu darbinieku labizjūtu un ģimeņu sadraudzību.

Skolai jau ir tradicionālie kopīgie pasākumi darbiniekiem, tomēr līdz šim nebija pasākumu, kurā satiktos darbinieki ar savām ģimenēm. Skolā esam cieņpilni un pieņemoši, tāpēc par ģimenes locekļiem uztveram visus tuvākos cilvēkus, neatkarīgi no oficiālā statusa.

Projekta laikā sasniegtie rezultāti:

  • projekta laikā no 2022.gada 1.jūlija līdz 29.novembrim tika īstenoti trīs Mores skolas ģimeņu braucieni no Mores skolas (Vidzemes) uz Kurzemi, Zemgali, Latgali, aplūkojot nozīmīgākos un populārākos dabas un kultūras objektus;
  • kopā braucienos piedalījās 94 dalībnieki – skolas darbinieki (pedagogi, tehniskie darbinieki un administrācija), viņu bērni un citi ģimenes locekļi;
  • katrā braucienā puse no dalībniekiem bija ģimenes locekļi un puse darbinieki;
  • braucienu laikā darbinieki ar savām ģimenēm pozitīvi un izglītojoši pavadīja laiku, veidoja ģimeņu sadraudzību, nostiprināja piederības sajūtu darba vietai, guva pozitīvas emocijas, uzlaboja sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • analizējot anketēšanas datus, braucienu rezultātā darbinieku labizjūta un kolektīva mikroklimats uzlabojās teju par 40%.

Projekta galvenais mērķis tika sasniegts, par to liecina veiktā darbinieku aptauja – 96% darbinieku vēlas piedalīties Latvijas apceļošanā kopā ar kolektīvu arī turpmāk, un 85% – vēlas, lai ekskursijās piedalās arī ģimenes locekļi. Vairāk nekā 63% – vēlas, lai ekskursijas notiktu 2x gadā vai biežāk.

Mores pamatskola kā darba devējs ir gandarīta, ka var veidot savu vidi ģimenēm draudzīgāku, jo ikviens to novērtē!

 

Skip to content