“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – SIA “GRIFS AG”

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir SIA “GRIFS AG”, lai īstenotu projektu “Bērnu stūrīša izveidošana GRIFS AG birojā (Ulbrokas iela 42G, Rīga) un izglītojoša krāsojamā grāmata par bērnu drošību”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā:

SIF grantu konkursā iesniedzām pieteikumu lai izveidotu bērnu stūrīti GRIFS AG birojā un izglītojošu krāsojamo grāmatu par bērnu drošību drukātā un elektroniskā formātā.

Bērnu stūrīti izveidojām ar mērķi, lai darbinieku, potenciālo darbinieku un klientu bērni var izmantot atbilstošu un droši aprīkotu uzturēšanās vietu birojā. Kā arī potenciālie darbinieki uz darba interviju var ierasties, ņemot līdzi bērnu, kurš tikmēr uzturas bērnu stūrītī. Krāsojamās grāmatu veidojām ar mērķi paaugstināt bērnu zināšanu līmeni par drošības jautājumiem, pasniedzot informāciju viegli uztveramā veidā.

Papildu labumi, ko mums ir devis bērnu stūrītis birojā:

  • Vietas ierīkošanas process izvērtās kā aizraujošs pasākums, jo mēbeļu salikšanā iesaistījās GRIFS AG darbinieki no administrācijas, pārstāvot visus departamentus, vadība un valdes loceklis.
  • Jauno plauktu aizpildīšanā piedalās gan paši darbinieki, nesot no mājām bērnu mantas (grāmatas, puzles, spēles u.c.), kuras jau kādu laiku pašiem vairs nav nepieciešamas, bet ir labā stāvoklī, lai nodotu lietošanai citiem.  Esam uzsākuši lielisku sadarbību ar Latvijas vecāku organizāciju “Mammām un Tētiem”. Pateicoties viņiem GRIFS AG biroja bērnu stūrītī ir visiem pieejami žurnāli “Zīdainis”, “Bērnudārznieks” un “Skolēns”, tematiski izdevumi un grāmatas, lai vecākiem bez maksas nodrošinātu uzticamu, kvalitatīvu un regulāru informāciju par ģimenes veidošanu un bērnu audzināšanu.
  • Ieviešot bērna stūrīti, tika novērots, ka daži darbinieku bērni ir kautrīgi un vēlas palikt pie vecāka kabinetā. Lai kvalitatīvi varētu nodarbināt arī šos bērnus, iegādājāmies 4 pārvietojamas zīmēšanas piederumu kastes (somas), kuras GRIFS AG ar savu finansiālo ieguldījumu nokomplektēja ar visu nepieciešamo, lai bērns var patstāvīgi darboties.

Papildu labumi, ko mums ir devusi krāsojamā grāmata:

  • Tipogrāfijā uzzinājām, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) piešķir šāda veida darbiem ISBN (angļu val. International Standard Book Number – starptautiskais grāmatu standartnumurs), kas ir unikāls grāmatu u. c. izdevumu identifikators. Tā lietošana Latvijā nav obligāta, tomēr tā izmantošana ir labas prakses piemērs. GRIFS AG ieguva ISBN kodu un rezultātā papīram un drukai tika piemēra PVN samazināta likme 5 % apmērā. Līdz ar to, realizējām vēl papildus aktivitātes – izgatavojām atmiņas spēli “Ko darīt, ja…” drošības jautājumu zināšanu nostiprināšanai, un iegādājāmies 4 pārvietojamas zīmēšanas piederumu kastes (somas).
  • GRIFS AG krāsojamās grāmatas un atmiņas spēles “Ko darīt, ja…” 7 eksemplāri nonāca LNB, ko paredz noteikumi, saņemot ISBN kodu.
  • Līdz šim GRIFS AG par drošības jautājumiem izglītoja darbinieku bērnus un bērnus mācību iestādēs, publiskos pasākumus, bet šis projekts ļāva mums paskatīties plašāk un krāsojamo grāmatu saņems arī tie darbinieki, kuriem ir māsas vai brāļa bērni, krustbērni no 6 līdz 10 gadu vecumam. Tāpat krāsojamo grāmatu saņema darbinieku mazbērni, jo 45% no darbiniekiem ir vecumā virs 51 un viņu pašu bērni jau ir izauguši.
  • Krāsojamās grāmatas “Ko darīt, ja…” zīmējumi tika iekļauti GRIFS AG vadītajā bezmaksas programmu lekcijā “Drošības stunda”, kas paredzēta 1.-4.klašu skolēniem par drošības jautājumiem mājās un sabiedriskās vietās.
  • Darbinieku bērni, kuri apmeklēja GRIFS AG Drošības stundu, varēja pieteikties un saņemt krāsojamās grāmatas “Ko darīt, ja…” saviem klases biedriem un vienu atmiņas spēli “Ko darīt, ja…” uz visu klasi. GRIFS AG krāsojamās grāmatas “Ko darīt, ja…” tika iekļautas Jūrmalas Pumpuru vidusskolas 1. klases Sociālās zinības mācību priekšmetā kā palīglīdzeklis mācību vielas apguvei.
  • Krāsojamās grāmatas “Ko darīt, ja…” dalījām bērniem publiskā pasākumā – darba iespēju festivāls “Visiem!”. Festivāla mērķis bija inovatīvā un praktiskā veidā savest kopā darba devējus ar saviem potenciālajiem darbiniekiem.

Krāsojamās grāmata “Ko darīt, ja…” (lejuplādei).

Video par bērnu stūrīša tapšanu pieejams šeit.

Skip to content